Uprzejmie informujemy, że w związku z poprawą warunków atmosferycznych i drogowych w stopniu umożliwiającym bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wznawia, z dniem 7 marca 2017r., przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych i drogowych w stopniu uniemożliwiającym bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi, egzaminy na te kategorie mogą być, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odwołane.  

           W związku z tym osoby, które mają wyznaczony termin egzaminu proszone są
o śledzenie komunikatów umieszczanych na naszej stronie internetowej, bądź telefoniczne upewnianie się, w godzinach rannych (od godz. 7.30), czy egzaminy będą przeprowadzane.

Telefon kontaktowy :

- dział obsługi klienta   71 7746793

- dział egzaminowania 71 7746792

Podstawa prawna - § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 10 października 2016r. poz. 1655).

Zawiadamiamy Państwa, że w dniu 3 marca 2017r. Dział Obsługi Klienta oraz pozostałe komórki organizacyjne obsługujące Klientów, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, będą nieczynne.