Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu informuje, że na podstawie art. 62 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Termin szkolenia: 19-21 listopada 2015 r. 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń.

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu planuje rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów.

Planowany termin rozpoczęcia listopad 2015 r. Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia i bardzo dobre przygotowanie do egzaminu Państwowego.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.