W dniu 18 czerwca 2016 roku z inicjatywy Zarządu  Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich WORD we Wrocławiu promował bezpieczne zachowania wśród wszystkich użytkowników dróg. Promocja tych zachowań odbywała się na bazie symulatora zderzeń i alkogogli.  

 

SP nr 3 w Obornikach Śląskich włączyła się w Kampanię realizowaną przez WORD we Wrocławiu ,,Bezpieczna droga w przyszłość-zabawa i edukacja w mobilnym miasteczku ruchu drogowego” w dniach od 14 do 17 czerwca br. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili pracownicy WORD we Wrocławiu.