Uprzejmie informujemy, że w dniach 25.03.2019 r. - 05.04.2019 r. Agencja Bankowa znajdująca się w siedzibie WORD we Wrocławiu będzie czynna do godziny 16:00.

W związku z powyższym po godzinie 16:00 brak będzie możliwości wykonywania transakcji gotówkowych. Jednoczesnie uprzejmie informujemy, że możliwość bezgotowkowej płatności w Biurze Obsługi Klienta WORD we Wrocławiu realizowana będzie bez zmian.

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w soboty:

1)  13 i 27 kwietnia                  2019r.;

2)  11 i 25 maja                       2019r.;

3)  08 i 15 czerwca                 2019r.

Egzaminy przeprowadzane będą w godzinach od 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów, w tych dniach, czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.