W dniach 8 i 15 marca 2018 roku po raz kolejny WORD we Wrocławiu zorganizował i przeprowadził szkolenie dla nauczycieli z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Szkolenie przeprowadzili egzaminator i psycholog z WORD, wizytator z Kuratorium Oświaty, policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu oraz pracownik z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego, a także procedury uzyskiwania i wydawania karty rowerowej.

 

Nauczyciele w trakcie szkolenia.