Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, z dniem 4 maja 2020 roku, rozpoczyna z ograniczeniami działalność w zakresie szkoleń i kursów, w tym:

 

  •          Szkoleń dla osób kierujących ruchem
  •          Kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
  •          Szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby:

 

  •        z wyraźnymi oznakami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka  itd.) lub osoby, u których w okresie ostatnich 14 dni występowały takie objawy
  •          które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały za granicą lub, których domownicy albo osoby, z którymi miały bezpośredni kontakt, przebywały za granicą
  •          które w ostatnich 14 dniach miały bezpośredni kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2
  •          których domownicy pozostają w okresie kwarantanny.

 

Jeżeli spełniają Państwo ww. przesłanki proszę przed zajęciami skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 717746775

 

Do czasu zakończenia stanu epidemicznego osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny po nr 717746775

 

Na szkolenie należy zgłosić się w rękawiczkach jednorazowych oraz w masce zakrywającej nos i usta – osoby, które nie spełnią tego wymogu nie zostaną dopuszczone do zajęć.

 

Przed zajęciami zostanie zbadana temperatura ciała, w przypadku gdy wynosiła będzie powyżej 37 st. C osoba nie zostanie dopuszczona do szkolenia!