Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,  z dniem 11 maja 2020 roku, rozpoczyna działalność w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Od dnia 11. maja 2020 r. wznawiają działalność także oddziały terenowe w Oleśnicy oraz Oławie.

Jednocześnie informujemy, iż bez zmian pozostają wszelkie wymogi i obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa.

            Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wymogów  i obostrzeń warunkujących przystąpienie do egzaminów na prawo jazdy:

a) do egzaminu NIE MOGĄ przystąpić:

- osoby z wyraźnymi oznakami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka  itd.) lub osoby, u których w okresie ostatnich 14 dni występowały takie objawy;

- osoby które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały za granicą lub których domownicy bądź osoby, z którymi miały bezpośredni kontakt, przebywały za granicą;

- osoby, które w ostatnich 14 dniach miały bezpośredni kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2;

- osoby, których domownicy pozostają w okresie kwarantanny.

Jeżeli spełniają Państwo ww. przesłanki proszę skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 717746793

Do czasu odwołania zapisy na egzamin odbywają się zdalnie poprzez serwis Info Car https://info-car.pl/new/.

Na egzamin należy zgłosić się w rękawiczkach jednorazowych oraz w masce zakrywającej nos i usta – osoby, które nie spełnią tego wymogu nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Przed egzaminem zdającemu, uczestnikowi szkolenia zostanie zbadana temperatura ciała, w przypadku gdy będzie wynosiła powyżej 37 st. C nie zostanie dopuszczona do egzaminu!

Przed przystąpieniem do egzaminu zostaną zdezynfekowane rękawice jednorazowe.

Jeżeli w trakcie trwania egzaminu egzaminator stwierdzi u osoby zdającej występowanie kataru, kaszlu, kichania itd. egzamin zostanie przerwany!

Na terenie ośrodka niedozwolone jest przebywanie osób postronnych, nieprzystępujących do egzaminu, w związku z tym proszę do WORD nie przychodzić z osobami towarzyszącymi.

Na egzamin kat. A (w tym AM, A1, A2) należy dodatkowo (poza wymogami wskazanymi powyżej) zgłosić się z własnym kaskiem oraz słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack” Brak tego wyposażenia będzie uniemożliwiał przeprowadzenie egzaminu.