W związku z dobiegającą końca umową dot. najmu pojazdów egzaminacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy (obecnie Oddziału Regionalnego DORD  w Legnicy), uprzejmie informujemy, iż Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego,  w dniu 3 lutego 2021 r. wszczął postępowanie, przewidziane zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, mające na celu zawarcie umowy leasingu na dostawę  11 szt. pojazdów, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B.

 

Zgodnie z założeniami przewidzianymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dostawa ww. pojazdów nastąpi na początku drugiej połowy bieżącego roku. Do czasu zakończenia, przewidzianych prawem procedur i dostarczenia pojazdów, egzaminowanie będzie prowadzone na pojazdach dotychczas użytkowanych, które w dalszej kolejności zostaną zwrócone Wykonawcy usługi.

 

               Ogłoszenie o zamówieniu w tej sprawie, a także Specyfikacja Warunków Zamówienia, znajdują się na stronie internetowej Ośrodka pod adresem http://dord.ezamawiajacy.pl

 

               Ww. ogłoszenie opublikowane zostało na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00005250/01 z dnia 2021-02-03.