W dniu 09 września 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu Szkolenia w Zakresie BRD I Egzaminowania Kandydatów na Kierowców Pojazdów Samochodowych.

Obradom Zespołu przewodniczył Pan Grzegorz Kajca dyrektor wrocławskiego WORD-u. Członkami Zespołu są dyrektorzy dolnośląskich WORD-ów, przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektora Transportu Drogowego, PZM, Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Członkowie Zespołu dokonali oceny działań podjętych przez dolnośląskie WORD-y na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ale również omówili zmiany przepisów ujętych w ustawie o kierujących pojazdami po 4 stycznia br. i wynikających z nich konsekwencji. W dyskusji podjęto między innymi tematy związane bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów ale również tematykę związaną ze szkoleniem kandydatów na kierowców.