Prawo o ruchu drogowym (2019 r.)

Warunki techniczne pojazdów oraz ich wyposażenie (2019 r.)

Wzory dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (2019 r.)

Znaki i sygnały drogowe (2002r.)

Ustawa o kierujących pojazdami (2015r.)

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania (2019 r.)

Akty prawne zmieniają się. W celu uzyskania aktualnych informacji związanych z Prawem o ruchu drogowym, rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz dotyczących przebiegu egzaminów na prawo jazdy proszę śledzić aktualizacje tych dokumentów.