Prawo o ruchu drogowym - 22.06.2013r.

Warunki techniczne pojazdów oraz ich wyposażenie (2013r.)

Wzory dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (2012r.)

Znaki i sygnały drogowe (2002r.)

Ustawa o kierujących pojazdami (2015r.)

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania (obowiązuje od 25 lutego 2016r.)

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania (załączniki)

Akty prawne zmieniają się. W celu uzyskania aktualnych informacji związanych z Prawem o ruchu drogowym, rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz dotyczących przebiegu egzaminów na prawo jazdy proszę śledzić aktualizacje tych dokumentów.