Poniżej znajduje się kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów na kierowców pytania. Zapraszamy do przekazywania nam Waszych wątpliwości i pytań na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Część z nich oraz odpowiedzi na nie zostanie wykorzystana w tym miejscu naszej strony internetowej.


Jak poprawić źle wybraną odpowiedź w czasie testu teoretycznego?

W trakcie egzaminu teoretycznego osoba może poprawić lub zmienić udzieloną przez siebie odpowiedź dotykając słowa (tak lub nie) albo innej literki (A,B lub C) odpowiadającej odpowiedzi uznanej za prawidłową, tylko w czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi.


Czy zestawy manewrów do wykonania na placu są losowane. Jak wygląda takie losowanie?

Zestawy zadań do wykonywania przez osoby egzaminowane na placu manewrowym są losowane przez system teleinformatyczny WORD dla kategorii prawa jazdy B+E, C, C+E i D. Zadania egzaminacyjne na palcu manewrowym na kategorie AM, A1, A2, A i B oraz B1 są stałe. Dodatkowo system teleinformatyczny WORD losuje dla każdego kandydata 2 pytania kontrolne z zestawu pytań ujętych w zadaniu nr 1. Wylosowane zadania do wykonania na placu manewrowym dla kategorii prawa jazdy B+E, C, C+E i D oraz pytania kontrolne w zadaniu nr 1 system teleinformatyczny wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin, którą ma ze sobą egzaminator.


Ile razy można powtórzyć nieudany manewr?

W trakcie egzaminu każde zadanie wykonane nieprawidłowo można 1 raz powtórzyć. W przypadku gdy osoba dwa razy to samo zadanie wykonana nieprawidłowo uzyskuje negatywny wynik z egzaminu. Nie ma natomiast możliwości powtórzenia zadania w sytuacji gdy zdający spowoduje bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego. Na palcu manewrowym może to być np. potrącenie pachołka lub wyjechanie poza linie.


Czy w trakcie egzaminu praktycznego mogę poprosić o obecność dwóch egzaminatorów ?

W egzaminie uczestniczy tylko jeden egzaminator. Wyjątek stanowią egzaminy prowadzone na pojeździe osoby niepełnosprawnej, osoby te mogą wnioskować do dyrektora o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego przebieg egzaminu.


Chciałbym zdawać egzamin korzystając ze swojego auta. Czy to możliwe?

Na wniosek i koszt osoby egzaminowanej praktyczna część egzaminu państwowego może być prowadzona pojazdem ośrodka szkolenia kierowców (OSK). Procedura postępowania przy zapisie na egzamin została przedstawiona w zakładce „Egzamin praktyczny pojazdem OSK”. W przypadku osoby niepełnosprawnej pojazd podstawiony do egzaminu musi być przystosowany do rodzaju schorzenia.


Ile kosztują egzaminy i czy są jakieś zniżki?

Dokładny cennik egzaminów znajduje się w menu Egzaminy/Cennik.


Jestem osobą niepełnosprawną. Jakie są różnice w przebiegu egzaminu dla osób niepełnosprawnych, z jakich pojazdów będę korzystał?

Wymogi dotyczące zadań egzaminacyjnych są jednakowe dla wszystkich osób ubiegających się o prawo jazdy. Egzamin może być przeprowadzony na pojeździe przystosowanym do rodzaju schorzenia zgodnie z ograniczeniami określonymi w orzeczeniu lekarskim.


Przeczytałam, że jednym z dokumentów potrzebnych do przystąpienia do egzaminu jest wniosek, który należy pobrać z Działu Obsługi Klienta. Czy jest możliwość otrzymania takiego wniosku drogą elektroniczną?

Niezbędne druki sa do pobrania na stronie internetowej WORD w zakładce „Druki do pobrania”. Wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy i uzyskania prawa jazdy składamy jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia w starostwie. Przystępując do egzaminu na prawo jazdy osoba przedkłada w biurze obsługi klienta WORD swój indywidualny numer profilu kandydata na kierowcę nadany przez starostwo wraz z dowodem tożsamości i dowodem opłaty za egzamin.


Ile razy mogę przystępować do egzaminu z jazdy i w jakim terminie muszę uzyskać wynik pozytywny, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego

Dla osób, które przystąpiły do egzaminu teoretycznego po dniu 23.08.2014r. zdany egzamin ważny jest bezterminowo.


Czy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w zakresie czynności przewóz towarów po polskich drogach między sklepami będącymi własnością spółki samochodami do 3,5 t - muszą po Nowym Roku przechodzić dodatkowe badania lub zdobyć świadectwa kwa

Kierowcy pojazdów samochodowych, przewożących rzeczy o dopuszczalnej masie do 3,5 t, nie muszą spełniać wymagań ustawy. Dlatego też nie muszą przechodzić dodatkowych badań, a ich pracodawca nie musi wydawać im jakichkolwiek zaświadczeń.


Słyszałem, że szkoleniowcy ITS w trakcie szkoleń na certyfikat kompetencji zawodowych twierdzili, iż najlepszym zabezpieczeniem finansowym jest ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności. Ubezpieczenie gwarantuje w razie nieszczęśliwego wypadku od

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zniosła pojęcie zabezpieczenia finansowego. Przewoźnik ma udowodnić odpowiednią sytuację finansową udokumentowaną dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub bilansem rocznym przedsiębiorstwa. Polisa autocasco jest dokumentem określającym wycenę majątku przedsiębiorcy, tj. posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej takim dokumentem nie jest.


Jestem przewoźnikiem międzynarodowym. Czy to prawda, że BOTM będzie rozsyłał wszystkim licencjonowanym przewoźnikom wnioski o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji europejskiej. Jeśli tak to w jakim terminie?

Wnioski są rozsyłane od listopada 2003 r. Szacujemy, że rozsyłanie wniosków dla przewoźników wykonujących przewozy rzeczy zakończymy do połowy lutego. Natomiast dla przewozów osób do końca marca. O ile nie zostanie przesłany wniosek, należy zgłosić się do BOTM


Czy po akcesji Polski do UE polski producent rolny będzie mógł bez żadnych specjalnych zezwoleń transportowych wywozić swoje płody rolne własnym środkiem transportu do krajów unijnych

Ustawa o transporcie drogowym jest w tym zakresie zgodna z prawem unijnym i przewóz taki do krajów UE nie będzie wymagał posiadania zezwolenia zagranicznego. Z kolei art. 33 ust. 2 pkt 2 zwalnia rolników z wymogu uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.


Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierowca autokaru będący w trasie?

Wszystko zależy od rodzaju działalności, jaką wykonuje przewoźnik. W przypadku przewozów zarobkowych powinien posiadać: prawo jazdy; świadectwo kwalifikacji bądź zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę; wypis z licencji; odpowiednie zezwolenie, jeżeli jest wymagane, oraz inne dokumenty w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów, np. listę pasażerów.


Czy kierowcy, którzy są zatrudnieni w naszej firmie, a posiadają świadectwo kwalifikacji ważne np. do 20 stycznia 2004 r., muszą ukończyć kurs dokształcający dla kierowców? Czy dotyczy to tylko kierowców, których będziemy chcieli zatrudnić w nowym roku

Jeżeli kierowca ukończył kurs dokształcający w ubiegłych latach, to po 1 stycznia nie musi ponownie robić takiego kursu. Natomiast jeżeli kierowca nie ukończył do 31 grudnia ub. r. kursu dokształcającego, to powinien to niezwłocznie zrobić


Od 1989 r. prowadzę działalność krajową - przewóz rzeczy na podstawie zaświadczenia. Czy teraz traci ono moc?

Do 30 kwietnia 2004 r. musi pan uzyskać licencję na wykonywanie transportu. W tym celu powinien pan zgłosić się po uzyskanie szczegółowych informacji do starostwa. Czeka pana także skrócony egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Instrukcyjny termin do złożenia wniosku o licencję minął wprawdzie 31 grudnia 2003 r., dlatego musi się pan liczyć z tym, że jeśli będzie pan dalej zwlekał, to urząd może nie zdążyć wydać panu licencji. A to może oznaczać, że dostanie ją pan np. w czerwcu. Do tego czasu nie mógłby pan jeździć.


Licencja wspólnotowa będzie wydawana na firmę czy na każdy samochód?

Dostanie pani licencję na firmę i odpowiednią ilość wypisów z licencji równą ilości posiadanych pojazdów. Nie ma żadnych administracyjnych ograniczeń w tym względzie.


Przedsiębiorstwo posiada licencję na przewóz rzeczy w przewozach międzynarodowych wraz z 15 wypisami. Czy licencja wspólnotowa obejmie w dalszym ciągu 15 pojazdów? Czy możemy starać się o zwiększenie ilości wypisów np. 20-30 pojazdów?

Na razie dostanie pani licencję i 15 wypisów do niej. Może pani jednak dokupić kolejne auta i tyle też nowych wypisów pani dostanie. Liczy się bowiem tytuł prawny i odpowiednia sytuacja finansowa firmy. Zanim dostanie pani jednak licencję wspólnotową i kolejne wypisy, należy postarać się o rozszerzenie dotychczasowej tzw. polskiej licencji międzynarodowej.