Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że WORD we Wrocławiu w 2017r. przeprowadził 58380 egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym 24747 teoretycznych i 33633 praktycznych.

Wprawdzie ilość przeprowadzonych egzaminów zmniejszyła się o 13%, natomiast znacząco poprawiła się zdawalność zarówno w zakresie egzaminu teoretycznego jak i praktycznego.

W porównaniu do 2016r. zdawalność na egzaminach teoretycznych wzrosła o 2,89%, i wynosi 57,24% natomiast w zakresie egzaminu praktycznego o 4,43%, w tym na kat. B o 4,1% i wynosi 39,88%.

Nie ulega wątpliwości, że ma to związek z jakością szkolenia, ale także z działaniami podjętymi przez WORD. Dostosowując czas pracy naszych pracowników do potrzeb osób zdających, zmniejszyliśmy czas oczekiwania na egzamin. Na kategorie B prawa jazdy WORD wyznacza terminy egzaminów niemalże z dnia na dzień. Przez co Kursanci, zaraz po ukończeniu szkolenia, mogą przystąpić do egzaminu państwowego.

Elastycznie reagujemy na potrzeby naszych Klientów. Przeprowadzamy egzaminy w dwie wolne od pracy soboty. Udostępniliśmy dla oczekujących na egzamin praktyczny plac manewrowy. Dla osób, którym nie powiodło się na egzaminie praktycznym umożliwiamy nieodpłatny udział w seminariach z możliwością sprawdzenia swoich umiejętności na placu manewrowym, pod nadzorem egzaminatora.

Spodziewając się większego zapotrzebowania na nasze usługi, w związku z czekającymi nas, z dniem 4 czerwca 2018r. zmianami w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, przygotowujemy się do zaspokojenia zwiększonych potrzeb naszych potencjalnych Klientów.