Uprzejmie informuję, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, podlega opłacie skarbowej.

Szanowni Państwo.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami pojazdy wykorzystywane do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 24.

UJEDNOLICONE KRYTERIA OCENY ZADANIA NR 1 W ZAKRESIE KATEGORII C+E
(ODPOWIEDNIO ZESPOŁÓW POJAZDÓW POCHODNYCH)
/złączanie i rozłączanie zespołu/

Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut (włącznie ze sprawdzeniem oświetlenia przyczepy).

Ustalenia WORD we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia nośników danych po zakończonym egzaminie państwowym na prawo jazdy przeprowadzanym na pojeździe należącym do OSK.

Kierując się postanowieniami art. 54 i 54a Ustawy o kierujących pojazdami, w celu zabezpieczenia zapisu praktycznej części egzaminu państwowego prowadzonego na pojeździe OSK i ewentualnej archiwizacji nagrania wynikającej z procedury skargowej ustalam: