UJEDNOLICONE KRYTERIA OCENY ZADANIA NR 1 W ZAKRESIE KATEGORII C+E
(ODPOWIEDNIO ZESPOŁÓW POJAZDÓW POCHODNYCH)
/złączanie i rozłączanie zespołu/

Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut (włącznie ze sprawdzeniem oświetlenia przyczepy).

Ustalenia WORD we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia nośników danych po zakończonym egzaminie państwowym na prawo jazdy przeprowadzanym na pojeździe należącym do OSK.

Kierując się postanowieniami art. 54 i 54a Ustawy o kierujących pojazdami, w celu zabezpieczenia zapisu praktycznej części egzaminu państwowego prowadzonego na pojeździe OSK i ewentualnej archiwizacji nagrania wynikającej z procedury skargowej ustalam: