Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu nie planuje przeprowadzania egzaminów w dniach 24 i 31 grudnia 2019r. Uwzględniając jednak potrzeby naszych Klientów WORD uruchamia, w zamian, egzaminy na prawo jazdy w soboty:

- 16 listopada 2019r. w WORD we Wrocławiu i w Oddziałach w Oleśnicy i Oławie;

- 23 listopada 2019r. w WORD we Wrocławiu;

- 07   grudnia   2019r. w WORD we Wrocławiu i w Oddziałach w Oleśnicy i Oławie;

- 14 grudnia   2019r. w WORD we Wrocławiu.

Egzaminy przeprowadzane będą w godzinach od 8.00 do 15.00. Referat Obsługi Klientów, w tych dniach, czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Osób, które zamierzają ubiegać się o uprawnienia do kierowania pojazdami, otwiera w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 30 B, Oddział Terenowy WORD we Wrocławiu. Od dnia 25 września 2019r. istnieje możliwość zapisywania się na egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Do  dnia otwarcia biura obsługi klientów w Oleśnicy, które nastąpi w dniu  30 września 2019r. zapisy na egzamin można dokonywać drogą elektroniczną korzystając z programu INFO CAR, bądź w referacie obsługi klienta WORD we Wrocławiu.

Oddział Terenowy w Oleśnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w   godzinach 8.00 do 16.00. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Osób, które zamierzają ubiegać się o uprawnienia do kierowania pojazdami, otwiera w Oławie przy ul. Różanej 8, Oddział Terenowy WORD we Wrocławiu. W dniu 18 września 2019r. utworzono możliwość zapisywania się na egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Do otwarcia biura obsługi klientów w Oławie, które nastąpi w dniu 27 września 2019r. zapisy na egzamin można dokonywać drogą elektroniczną korzystając z programu INFO CAR, bądź w referacie obsługi klienta WORD we Wrocławiu.

Oddział Terenowy w Oławie czynny będzie od poniedziałku do piątku w   godzinach 8.00 do 16.00. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Zapraszamy do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kościuszki (Wrocław).

Szczegóły: http://bip.word.wroc.pl/dokumenty/198

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:

Tomasz Kuźmiński
Kierownik Działu Organizacji i Logistyki
tel. 71 77 46 778