Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) Agencja Bankowa znajdująca się w siedzibie WORD we Wrocławiu będzie czynna do godziny 13:00.

W związku z powyższym po godzinie 13:00 brak będzie możliwości wykonywania transakcji gotówkowych. Jednoczesnie uprzejmie informujemy, że możliwość bezgotowkowej płatności w Biurze Obsługi Klienta WORD we Wrocławiu realizowana będzie bez zmian.

W dniu 1 lutego 2019 roku w SP nr 77 we Wrocławiu został zorganizowany Zimowy Piknik Bezpieczeństwa.

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w soboty:

13 i 27 kwietnia     2019r.;

Egzaminy przeprowadzane będą w godzinach od 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów, w tych dniach, czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wznawia, z dniem 4 marca 2019r., przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych i drogowych w stopniu uniemożliwiającym bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi, egzaminy na te kategorie mogą być, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odwołane.  

           W związku z tym osoby, które mają wyznaczony termin egzaminu proszone są
o śledzenie komunikatów umieszczanych na naszej stronie internetowej, bądź telefoniczne upewnianie się, w godzinach rannych od godz. 7.30, czy egzaminy będą przeprowadzane.

Telefon kontaktowy :

- referat obsługi klienta  71 7746781

- dział egzaminowania   71 7746776