Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego uruchamia egzaminy na prawo jazdy we Wrocławiu w soboty 10 i 24 KWIETNIA 2021 r.. Jednocześnie informujemy, że Referat Obsługi Klienta w tych dniach będzie nieczynny.

 

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że w dniu 26.03.2021 r. zawarta została umowa, której przedmiotem jest  dostawa   w ramach leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 11 szt. pojazdów egzaminacyjnych, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. B prawa jazdy.

Szanowni Państwo,

 wychodząc na przeciw oczekiwaniom zgłaszanym zarówno przez kandydatów na kierowców  jak i organizacje zrzeszające ośrodki szkolenia kierowców, uprzejmie informujemy, iż Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego wdrożył „Politykę ujednolicenia floty pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów na kat. B prawa jazdy w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego”, mającą na celu wprowadzenie jednej marki pojazdu w siedzibie DORD  oraz  wszystkich Oddziałach Regionalnych i Terenowych Ośrodka.

 

 

Z dniem 1 marca 2021 r. Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. A, A1, A2 oraz AM. Osoby zainteresowane udziałem
w ww. egzaminach państwowych zapraszamy do zapisów w Biurach Obsługi Klienta DORD lub poprzez InfoCar.