Informacja WORD w sprawie zapewnienia nieodpłatnej pomocy   tłumacza języka migowego osobom uprawnionym.

MENU → zakładka - egzaminy-wymagane dokumenty-ważne dla osób ubiegających się o prawo jazdy → pkt 10

Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, z dniem 1 października 2018r., zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • Datę egzaminu.
  • Godzinę egzaminu.
  • Kategoria prawa jazdy.
  • Podpis osoby zgłaszającej.
  • Telefon kontaktowy.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w terminie zgłoszonym przez osobę przystępującą do egzaminu, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zawiadamia, wraz z uzasadnieniem osobę, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.

WORD we Wrocławiu zaprasza do aplikowania na stanowisko Specjalisty ds. Kadrowych

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w soboty:

08 i 22 września  2018r.

Egzaminy przeprowadzane będą w godzinach od 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów, w tych dniach, czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

W dniu 5 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Szkolenia w Zakresie BRD oraz Szkolenia i Egzaminowania Kandydatów na Kierowców Pojazdów Samochodowych. Obradom Zespołu przewodniczył Grzegorz Kajca dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu.