Dnia 4 maja 1998r. Wojewoda Wrocławski zarządzeniem nr 88/98 z dnia 30.04.1998 r. utworzył Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Pierwszym dyrektorem Ośrodka został Pan Janusz Płaneta.

W 1999 r. nadzór nad ośrodkami ruchu drogowego przejęły samorządy wojewódzkie a ośrodki stały się  samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi realizującymi zadania z zakresu administracji państwowej. Zarząd Województwa Dolnośląskiego sprawuje nadzór nad ośrodkiem w ramach zarządu właścicielskiego, natomiast Marszałek Województwa sprawuje nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji (przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy i pozwolenia). Od grudnia 2006 r. do stycznia 2019 r. WORD we Wrocławiu kierował dyrektor Grzegorz Kajca. Następnie od 16 stycznia 2019r. do 8 stycznia 2020r. dyrektorem WORD we Wrocławiu był Tomasz Smolarz. Obecnie od 9 stycznia 2020r. Ośrodkiem kieruje dyrektor Dariusz Galik.

Podstawową działalnością statutową Ośrodka jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem. Prowadzimy szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów, dla osób kierujących ruchem drogowym, a także szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Organizujemy również szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Ponadto przeprowadzamy warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz bezpłatne zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej i seminaria dla osób uczestniczących w egzaminach. Ośrodek prowadzi także działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprzez popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców.  WORD z zaangażowaniem realizuje skierowaną do dzieci i młodzieży kampanię pn.: „Bezpieczna droga w przyszłość – zabawa i edukacja w mobilnym miasteczku ruchu drogowego”, prezentującą bezpieczne zachowania na drodze. Wspieramy, współorganizujemy wiele innych turniejów i konkursów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nasz Ośrodek odpowiedzialny jest także za obsługę administracyjną sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD.

W przeciągu kilkunastu lat istnienia nasze działania nastawione są na ciągłą dbałość, o jakość świadczonych usług oraz dążenie do zapewnienia klientom profesjonalnej i terminowej, zgodnej z obowiązującym prawem usługi oraz jak najlepszej atmosfery w czasie egzaminu. Wyznaczone cele realizujemy poprzez liczne działania na wielu płaszczyznach. I tak w 2002 roku Ośrodek pozytywnie przeszedł audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością i otrzymał jako pierwszy WORD w Polsce prawo posługiwania się znakiem systemu jakości wg normy ISO 9001. Po przeprowadzeniu w marcu 2015 r. auditu recertyfikującego, WORD we Wrocławiu został oceniony i zarejestrowany zgodnie z wymogami: PN-EN ISO 9001:2009 z zakresu Systemu Zarządzania Jakością.

Aby poprawić warunki obsługi naszych klientów w połowie 2011 r. przystąpiono do budowy nowej siedziby Ośrodka. Od listopada 2013 r. WORD we Wrocławiu mieści się w nowoczesnym budynku administracyjno-szkoleniowym, wyposażonym w multimedialne sale wykładowe i egzaminacyjne, zapewniające wysoki standard obsługi klienta. Obiekt funkcjonalnie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdują się place do przeprowadzania egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie prawo jazdy oraz parking dla klientów.

Zinformatyzowano i unowocześniono rejestrację kandydatów na kierowców oraz wyznaczania terminów egzaminów jak i zmieniono system losowania osób przystępujących do egzaminów praktycznych, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie czasu oczekiwania przez klientów na egzamin.

Umieściliśmy na stronie internetowej Ośrodka informacje dotyczące wymagań oraz kryteriów oceny na egzaminach na prawo jazdy. Udostępnione opracowania mają na celu właściwe przygotowanie się do egzaminów.

Największą wartością Ośrodka niewątpliwie jest jego kadra. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych, stale podnoszących swoje kwalifikacje pracowników. Liczba naszych pracowników, a zwłaszcza egzaminatorów, zmieniała się zależnie od potrzeb. Część z zatrudnionych egzaminatorów uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu na kursach prowadzonych w naszym Ośrodku. Jest to doskonały przykład jak pozyskiwana wieloletnia wiedza i doświadczenie zostaje przekazana następnym pokoleniom, które z kolei mają możliwość dalszego jej pogłębiania.

Naszą bazę samochodową tworzą nowoczesne pojazdy, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa i wymogi ekologii. Przykładem ciągłego rozwoju Ośrodka jak i dostosowywanie się do aktualnych standardów technologicznych, są pojazdy, na których odbywają się egzaminy praktyczne poszczególnych kategorii prawa jazdy. W pierwszych latach naszej działalności klienci mięli możliwość zdawać egzaminy na takich pojazdach jak: Fiat 126p, Peugeot 106, Opel Corsa, Fiat Uno, Polonez Caro, Nissan Micra, Star 1142, Autosan H 921, motocykl Mińsk czy ciągnik Ursus C330

Siedziba
WORD we Wrocławiu
2005 r. 2016 r.
Plac
manewrowy
2005 r. 2016 r.
Biuro Obsługi Klienta
2005 r. 2016 r.
Sala egzaminu teoretycznego
2005 r. 2016 r.
Sale wykładowe
2005 r. 2016 r.
Poczekalnia Egzaminu praktycznego
2005 r. 2016 r.
Dawne Pojazdy Egzaminacyjne
Kategoria „B”
Fiat 126p Peugeot 106 Opel Corsa
Fiat Uno Polonez Caro Nissan Micra
Fiat Punto I Daewoo Matiz Fiat Punto II
Fiat Panda Reuault Clio  
Kategoria „C“
Star 1142
Kategoria „ D”
 
Autosan H921 Autosan A1010T Lider3
Kategoria „A"
Minsk
Kategoria „AM”
 
Piaggio C21 Jealing 150
Kategoria „ T”
Ursus C330