Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu w ramach swoich statutowych działań organizuje następujące kursy i szkolenia:

  • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
  • kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  • osób kierujących ruchem drogowym,
  • zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej,
  • szkolenie dla pracowników firm zatrudniających kierowców z zakresu czasu pracy kierowców, prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów
  • kurs reedukacyjny.

oraz bezpłatne zajęcia dla osób wielokrotnie zdających egzamin oraz warsztaty dla ofiar wypadków drogowych.