Zapraszamy instruktorów i wykładowców

na warsztaty doskonalenia zawodowego organizowane przez

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu przy ul.Łagiewnickiej 12.

 

Warsztaty odbywać się będą zgodnie z programem warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców.

Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców z uprawnieniami instruktora i egzaminatora oraz dużym doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia teoretyczne będą realizowane w nowoczesnych, klimatyzowanych i wyposażonych w sprzęt multimedialny salach wykładowych.

Natomiast zajęcia praktyczne będą odbywać się na placu manewrowym Ośrodka i w ruchu drogowym.

Cena warsztatów dla jednego uczestnika 280 zł.

(Uwaga: szkolenie zorganizujemy po zapisaniu się co najmniej 10 chętnych)

 

 

Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy:
Dział Szkoleń tel. 71 774-67-74(75).