Egzamin praktyczny na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 05.01. 2011r. o kierujących pojazdami oraz w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu z dnia 28 czerwca 2019r. o egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – pełny tekst tego aktu prawnego zamieszczony jest na naszej stronie w dziale egzaminy, pasek akty prawne.

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W WORD WROCŁAW:

Egzamin praktyczny - kategoria A,A1,A2 i AM

Egzamin praktyczny - kategoria B i B1

Egzamin praktyczny - kategoria C i D

Egzamin praktyczny - kategoria BE i CE